Reply to Thread

Post a reply to the thread: www.ahvs.kar.nic.in AHVS Veterinary Asst Posts Recruitment

Your Message

Click here to log in

 
English to Hindi Converter

You may choose an icon for your message from this list

Additional Options

 • Will turn www.example.com into [URL]http://www.example.com[/URL].

Rate Thread

You may rate this thread from 1-star (Terrible) to 5-stars (Excellent) if you wish to do so.

Topic Review (Newest First)

 • 2017-Sun-Jul, 10:27 AM
  ananda

  veterinary asst post recruitment

  ರಾಜ್ಯ ಜಾನುವಾರು ಸಂವರ್ಧನಾ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ. ಹೆಸರಘಟ್ಟ, ಬೆಂಗಳೂರು -_560088. ಇಲ್ಲಿ ಡಾ.ಶಿವ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ. ಉಮಾಪತಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೇವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತೇನೆ..
  ಧನ್ಯವಾದಗಳು

  Mbl..8722696571
 • 2017-Sun-Jul, 10:25 AM
  ananda

  veterinary asst post recruitment

  ರಾಜ್ಯ ಜಾನುವಾರು ಸಂವರ್ಧನಾ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ. ಹೆಸರಘಟ್ಟ, ಬೆಂಗಳೂರು -_560088. ಇಲ್ಲಿ ಡಾ.ಶಿವ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ. ಉಮಾಪತಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೇವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತೇನೆ..
 • 2017-Sun-Apr, 05:48 PM
  prakash m
  Vet ass post animal ausbundry diplom
 • 2017-Thu-Mar, 12:51 PM
  Unregistered
  My name is SRIDHARA G plz inform to this no 7090477939
 • 2017-Thu-Mar, 12:47 PM
  Unregistered
  MY name is SRIDHARA G completed dairy diploma plz inform to this number 7090477939
 • 2017-Thu-Mar, 12:38 PM
  Unregistered
  My name sridhara g completed dairy diplomo.plz inform to this number 7090477939
 • 2017-Fri-Mar, 08:15 PM
  Unregistered
  Other state person can also applym
  But Notification was in kannanda Language!
 • 2017-Fri-Mar, 09:33 AM
  Unregistered
  My name Harish. HB. Completed dairy diploma. . plz inform to this number 8861259282
 • 2017-Tue-Jan, 03:16 PM
  Unregistered
  Animal husbandry diploma
 • 2017-Wed-Jan, 02:18 PM
  Unregistered
  I'm completed dairy diploma
This thread has more than 10 replies. Click here to review the whole thread.